Cara a Cara Facebook vs Xing

Cara a Cara Facebook vs Xing Interesante entrevista a Sonke Martens, Director Internacional de Xing y a Simon Axten Responsable de privacidad de Facebook.

<< Post Anterior
Post Siguiente >>

Leave A Response

* Denotes Required Field