La Cambra de Comerç de Barcelona organi…

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

La Cambra de Comerç de Barcelona organiza unas jornadas TIC: IV Jornada Anual del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Más información en:
http://www.cambrabcn.org

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0
<< Post Anterior
Post Siguiente >>

Leave A Response

* Denotes Required Field