Més d'1.200 Clients en més de 40 països des de 1997. Aquests són alguns clients destacats: